Khai thác hồ sơ bao gồm những thao tác

Khai thác hồ sơ gồm có n hững việc chính nào?

A.Sắp xếp, tìm kiếm

  • Khai thác hồ sơ gồm có n hững việc chính nào?
  • Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Một số khái niệm cơ bản – Tin học 12 – Đề số 2
  • Video liên quan

B.Thống kê, lập báo cáo

C.Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê

D.Cả A và B

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Bài 1: Một số khái niệm cơ bản – Tin học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Viết một bình luận