Pull your socks up nghĩa là gì trái nghĩa

Thành ngữ: Pull Up Your Socks, Pull Up Your Socks

The first idiom is Pull Up Your Socks, Pull Up Your Socks.
Pull Up Your Socks nghĩa đen là kéo đôi vớ của bạn lên, và nghĩa bóng là một người làm việc kém cỏi cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Thành ngữ này thường được dùng trong các môn thể thao, khi các vận động viên mỏi mệt, vớ tụt xuống mắt cá chân, và họ bị huấn luyện viên bảo họ phải kéo vớ lên và cố gắng hơn nữa.
Ví dụ: Okay men! You are a better team than those other guys. Come on, pull up your socks. Get back out there and go after them like you really want to take the championship home with you!

Huấn luyện viên này nói: Này các anh! Đội bóng của các anh giỏi hơn đội bóng kia rất nhiều. Liệu mà cố gắng lên. Phải ra sân lại và đánh thắng đội kia để mang chức vô địch về nhà chứ !
The second idiom is To Sock Away, To Sock Away.
To Sock Away là dành dụm mỗi lần một ít tiền. Thành ngữ này phát xuất từ thời chưa có ngân hàng, cho nên người Mỹ thường để dành tiền trong vớ, giống như người Việt dấu tiền dưới chiếu vậy. Mời các bạn xem thí dụ sau đây của một anh chàng tên Tom.
I dont make a lot of money but every two weeks when I get paid I try to sock away twenty dollars in my savings account at the bank to buy a ring for the girl I want to marry.

Anh Tom nói: Tôi không làm ra nhiều tiền, nhưng cứ mỗi hai tuần khi tôi lãnh lương tôi để dành 20 đôla trong tài khoản tiết kiệm của tôi ở ngân hàng để dành tiền mua một chiếc nhẫn cho người con gái mà tôi muốn kết hôn.
Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Pull Up Your Socks là cố gắng làm việc hơn nữa, hai là To Sock Away là dành dụm một ít tiền.
Chúc các bạn vui vẻ!

_________________
EngLish For You – The Place You Share Your Knowledge Of EngLish – The Best Site Of Learning EngLish

AdminAdmin

Posts : 145
Join date : 31/10/2009
Age : 66
Location : Englishforyou.bestgoo.com

LikeDislike
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Viết một bình luận