Tranh cổ động là dòng tranh được xuất hiện từ các cuộc kháng chiến chống giặt ngoại xâm. Tranh cổ động mang những ý nghĩa tích cực cũng như góp phần tạo niềm tin, kích thích trí tuệ cũng như giúp mọi người nỗ lực hơn.

Hiện nay, tranh cổ động đã lan tỏa trong nhiều chủ đề, nó như một lời kêu gọi mọi người cùng nhau thực hiện theo để tạo nên một xã hội văn minh.

Những chủ đề tranh cổ động phổ biến nhất hiện nay như: tranh cổ động bảo vệ môi trường, tranh cổ động an toàn giao thông, tranh cổ động phòng chống ma túy và mới nhất có lẽ là những bức tranh cổ động về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Tranh động lực là một bức tranh đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn. Hãy cùng điểm qua những mẫu tranh cổ động đẹp nhất 2022.

Tranh động lực bảo vệ môi trường.

Môi trường sống xung quanh chúng ta đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khí thải từ các nhà máy hay rác thải sinh hoạt từ con người.